Fler energiföretag behöver ha kommunikationssystemet Rakel

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Vid en manuell förbrukningsfrånkoppling behöver regionnätsföretagen och underliggande lokalnätsföretag ha Rakel för att säkra kommunikationsbehovet. Det understryker Svenska kraftnät. Nu efterfrågar myndigheten att regionnätsföretagen ska meddela dem vilka som är de mest prioriterade lokalnätsföretagen, så att dessa företag ska kunna ta del av Svenska kraftnäts elberedskapsstöd för att komma igång med Rakel.

Därför är det viktigt att lokalnätsföretagen har Rakel

Svenska kraftnät (Svk) har rätten att beordra elnätsföretag att frånkoppla en del av elförbrukningen för att rädda elnätssystemet när det finns risk för överbelastning. Det kallas manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Det har man aldrig behövt göra "på riktigt" i Sverige men det utförs kontinuerliga tester för att se att alla rutiner är på plats. Vid skarpt läge skulle regionnätsföretag exempelvis behöva släcka ner lokalnätsföretag, vilket även skulle kunna innebära att mobilmasterna slocknar. För att kunna återkoppla i rätt ordning efter en MFK måste regionnätsföretagens viktigaste underliggande lokalnätsföretag ha det digitala radiokommunikationssystemet Rakel för att regionnätsföretagen med säkerhet ska kunna kontakta dem. 

- Alla regionnätsföretagens viktigaste underliggande lokalnätsföretag har inte Rakel idag, vilket de skulle behöva ha enligt regionnätsföretagen. Här kan vi på Svenska kraftnät stötta lokalnätsföretagen med hjälp av våra elberedskapsmedel, säger Tommy Winlöf som ansvarar för Rakel på Svenska kraftnät.

Svk uppmanar regionnätsföretagen att ta fram prioriteringslistor för att kunna stötta lokalnätsföretagen

Under flera års tid har Svenska kraftnät hjälpt regionnätsföretagens unerliggande lokalnätsföretag att köpa in ett antal Rakelterminaler, betala för tre års abonnemang och stötta med konsulter och utbildning i kommunikationssystemet. Med många stora planerade elberedskapsåtgärder är det viktigt att prioritera för att kunna hjälpa regionnätsföretagens underliggande lokalnätsföretag att komma igång med Rakel. Därför efterfrågar de nu att regionnätsföretagen ska sammanställa listor där de prioriterar bland deras underliggande lokalnätsföretags relevans vid en MFK.

 - Vi behöver få veta vilka underliggande lokalnätsföretag som är mest prioriterade eftersom vi inte har insyn nog att göra den bedömningen själva. Därför riktar vi oss nu till regionnätsföretagen och efterfrågar sådana prioriterade listor, så att vi ska kunna stötta lokalnätsföretagen i rätt ordning, säger Tommy Winlöf.

En kommande sambandstjänst tydliggör vikten av sambandsansvariga inom varje organisation

Just nu arbetar Svenska kraftnät även med att ta fram en sambandstjänst kopplat till Rakel inom elförsörjningen. Något sådant saknas idag. Därför behöver det tas fram en metodik för hur kommunikationssystemet Rakel ska användas inom elförsörjningen, eftersom det bara finns ett antal talkanaler som polisen, räddningstjänsten, elförsörjningen med flera måste dela på. Sambandstjänsten är även tänkt att tydliggöra att varje viktig aktör behöver ha en sambandsansvarig som säkerställer att kunskapen och metodiken är på plats inom varje organisation. Svenska kraftnät lär återkomma till regionnätsföretagen med mer information om sambandstjänsten framöver.

Kontakta Svenska kraftnät vid frågor

Jobbar du på ett regionnätsföretag och har frågor om de prioriterade listorna? Eller jobbar du på ett regionnätsföretags underliggande lokalnätsföretag som skulle vilja komma igång med Rakel? Kontakta då Tommy Winlöf på Svenska kraftnät:

Tommy Winlöf
tommy.winlof@svk.se 
072 207 75 57

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se

Mats Andersson

Mats Andersson

T.f Enhetschef och Regionchef Nord
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se