Förbered ert företag på hållbarhetskriterierna i RED2 för skogsbränslen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Läs om hur genomförandeprocessen för hållbarhetskriterier i svensk lagstiftning enligt det omarbetade Förnybartdirektivet, RED2 (EU 2018/2001), fortskrider. Här ges också tips på hur ni som företag kan förbereda er inför genomförandet som träder i kraft i slutet av juni 2021.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se