Halvdagsutbildning om statistik för analys och styrning av verksamheten

Den 17 december bjuder Nyckeltalsinstitutet in medlemsföretag i Energiföretagen Sverige till en matnyttig halvdag om statistik. Nyckeltalsinstitutet, som är vår samarbetspartner när det gäller Attraktiv Arbetsgivar-index, kallar kursen för ”Chefens grundkurs i statistik”. Utbildningen fokuserar på hur man kan använda statistik och dataanalys för att styra och utveckla verksamheten och hålls digitalt på Teams.

Nyckeltalsinstitutet bjuder in medlemsföretagen i Energiföretagen Sverige till en kostnadsfri halvdagsutbildning i statistik och dataanalys online. Så här presenterar Nyckeltalsinstitutet utbildningen:

”Utbildningen riktar sig till chefer som vill stärka sina kunskaper i statistik och dataanalys samt träna sig i att använda data för att styra verksamheten och påverka framgångsmåtten.”

Kursledare är Karl Wahlin, filosofie doktor i statistik med många års erfarenhet av statistisk konsultation åt näringsliv, forskargrupper och myndigheter. Enligt Nyckeltalsinstitutet ”en strålande pedagog som kan förklara på ett briljant sätt så att alla förstår och utvecklas”.

Om innehållet

Under utbildningen blandas teori med praktiska övningar kring bland annat följande:

  • Statistikens grunder Dataanalys
  • Beskrivande statistik
  • Tabellanalys
  • Korrelationer och samband
  • Hur presenterar vi statistik så att andra förstår och skapar engagemang?

Fakta om utbildningen

Utbildningen sker under en halvdag, den 17 december, kl 08.00-12.00. Den sker på distans via Teams, med tillämpningar i Excel. Grundläggande kunskaper i Excel underlättar men i övrigt krävs inga förkunskaper. Digitalt material i form av bilder och illustrativa data ingår.

Anmälan

Här hittar du information om anmälan och annan praktisk information (kräver medlemsinlogg).