Höjda effektgränser för energiskatteplikt föreslås för egenproducerad el

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Finansdepartementet skickade den 24 november ut ett remissförslag om höjda effektgränser för energiskatteplikt för egenproducerad el. Förslaget syftar till att bidra till regeringens ambition att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. 

Finansdepartementet skickade den 24 november ut ett remissförslag om höjda effektgränser för energiskatteplikt för egenproducerad el.

Förslaget innebär att effektgränserna för skatteplikt för egenproduktion av el höjs till 500 kilowatt för el som framställs från sol (idag 255 kW), 250 kilowatt vind- eller vågkraft (idag 125 kW) respektive 100 kilowatt för vattenkraft och kraftvärme (idag 50 kW).

Den befintliga skattenedsättningen i form av avdrag i deklarationen för egenproducerad förnybar el för t.ex. fastighetsägare med flera solcellsanläggningar, utvidgas till fullständig skattebefrielse. I dag gäller skattesatsen 0,5 öre/kWh (fr.o.m. 1 januari 2021 gäller 0,6 öre/kWh).

Effektgränserna för skattenedsättningen i form av avdrag höjs på motsvarande sätt som effektgränserna för undantaget från skatteplikt. Förslaget till fullständig skattebefrielse i form av avdrag bedöms kunna omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) i EU:s statsstödsregler.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. 

Förslaget utgår från aviseringen i budgetpropositionen för 2021 som presenterades i september om att höja effektgränserna för energiskatteplikt för egenproducerad förnybar el. Förslaget syftar till att bidra till regeringens ambition att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, t.ex. i solceller och solvärme och det uttalade målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.   

Remissförslaget finns att läsa här. Remisstiden pågår till och med den 20 januari.Har du synpunkter inför framtagande av Energiföretagens remissvar kan du kontakta Erik Thornström på kansliet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se