Krafttag mot oseriösa säljaktiviteter

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen har bildat en ny arbetsgrupp – AG Säljförtroende – i syfte att komma tillrätta med problemen med oseriösa elhandlare.

Vi har under de senaste åren uppmärksammat problem på elmarknaden med aktörer som använder tveksamma säljmetoder som gränsar till kriminellt beteende. Branschen har drivit fram olika initiativ, som bland annat ”Riktlinjer för uppsökande försäljning av el för konsument” som gäller som god sed på marknaden och den frivilliga certifieringen ”Schysst elhandel” för att kvalitetssäkra säljprocessen. Trots detta ser vi fortfarande att en handfull oseriösa aktörer verkar på marknaden. Detta drabbar dessvärre förtroendet för alla elhandelsföretag men framförallt drabbar det kunderna som inte kan känna sig trygga i sitt elinköp.

Energiföretagen ser allvarligt på utvecklingen och har bildat en ny arbetsgrupp med representanter från elhandelsföretagen – AG Säljförtroende – med uppdrag att kartlägga problematiken och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med oseriösa säljaktiviteter.

AG Säljförtroende – med fokus på att göra nytta

AG Säljförtroende består av representanter från tio elhandelsföretag samt från Energiföretagens kansli. Arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete och under sina två första möten kartlagt de problem som uppstår i olika delar av säljprocessen. Några av de uppmärksammade problemområdena är otydlighet kring prisbild och/eller samarbetsförhållanden, missbruk av digitala tjänster och utnyttjande av småföretagares sämre kundskydd samt, sist men inte minst, vilseledande fullmaktshantering.

– Många av de större problemen som identifierats tycks bygga på luckor i lagstiftningen som gör det svårt för tillsynsmyndigheterna – Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen – att agera, vilket utnyttjas av oseriösa aktörer, säger Louise Marcelius, Energiföretagens jurist som deltar i arbetsgruppen.

För att uppnå störst nytta har AG Säljförtroende valt att koncentrera arbetet på att hitta åtgärder som är obligatoriska för alla aktörer samt vara proaktiva, det vill säga agera innan problemet uppstår hos kunden. Dessutom för att få med allas perspektiv på olika problem planerar man att förstärka gruppen med representanter från elnätsföretag vid vissa möten, samt bjuda in Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas energimarknadsbyrå till dialog.

– Vår förhoppning är också att kunna bolla arbetsgruppens idéer med en större krets av aktörer under första kvartalet nästa år och på så vis kunna forma våra åtgärdsförslag på bästa sätt, säger Catherine Lillo, Energiföretagens ansvariga för slutkundsmarknad el, som leder arbetsgruppen.

Senast under april 2021 ska AG Säljförtroende leverera en slutlig rapport med sina förslag till rådet för slutkundsmarknad el. Därefter tas beslut i rådet om arbetsgruppen ska fortsätta sitt arbete.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se