Ny version av Skadenyckeln för fjärrvärme och fjärrkyla

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Skadenyckeln är ett rapporteringsverktyg hos Energiföretagen Sverige med flera funktioner till nytta för fjärrvärme- och fjärrkylföretag, genom att skador på fjärrvärme- och fjärrkylnäten rapporteras in. Nu klarar skadenyckeln även att hantera hela filer som rapporteras.

Äntligen har vi glädjen att erbjuda en ny version av Skadenyckeln, som har ny funktion ”Importera skador”.

För statistik och förbättrat underhåll

Genom inrapportering till Skadenyckeln bidrar medlemsföretag till att exempelvis utveckla komponenter, och ge en bild av skadeläget i branschen. Den statistik som Energiföretagen Sverige samlar in ska årligen kunna redovisas i en rapport om skador. Statistiken kan sedan användas för benchmarking och som underlag för att planera underhåll, baserat på hur det egna skadeläget är jämfört med övriga i branschen.

Till skadenyckeln rapporteras skador på ledningar och ventiler. Inrapportering har nu utvecklats till att kunna ta emot en importfil med flera skador. Det går alltså nu att importera en hel fil från företagets eget NIS/GIS eller dokumentationssystem som har en utvecklad exportfunktion där importfil skapas.

Intresserade företag kan anmäla sig

– Inrapportering av en skada kan numera alltså ske på två olika sätt, manuellt eller genom att ni skickar en fil till systemet. Andra NIS/GIS-leverantörer utan exportfunktion (xml-fil) som är intresserade av att ge sina användare möjlighet att använda importfunktionen i Skadenyckeln kan kontakta mig, säger Leif Lagergren Nordengren hos Energiföretagen Sverige.

Leif ansvarar för området distribution av fjärrvärme och fjärrkyla hos Energiföretagen och nås via kontaktdata nedan.

Skadenyckeln nås på www.skadenyckeln.se (inloggning krävs för att komma in).

Tidigare nyhet om Skadenyckeln hos Energiföretagen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se