Svenska kraftnät ser minskade marginaler i kraftsystemet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

På sin webbplats skriver Svenska kraftnät om ett prognosticerat underskott i vinter på 1 700 MW (Megawatt = tusen kilowatt), en försämring med cirka 700 MW från förra vintern. Får vi en så kallad tioårsvinter ligger underskottet för den mest ansträngda situationen på 2 900 MW. Minskade marginaler således trots att Sverige över hela året har ett överskott på el.

Svenska kraftnät förklarar på sin webbplats hur kraftsystemet fungerar med fördjupning i vinterns utmaningar. Ytterligare en kärnkraftsreaktor, Ringhals 1, stängs vid kommande årsskifte. Samtidigt ökar den installerade effekten från vindkraft, men ”det väger inte upp produktionsbortfallet när det är som kallast eftersom tillgängligheten under topplasttimmen för vindkraft antas vara 9 procent, baserat på statistik”, som Svenska kraftnät skriver.

Svenska kraftnät konstaterar också att effektmarginalerna har minskat i Nordeuropa de senaste åren i och med tillskottet av den volatila elproduktionen. Till följd av det har vi en del dagar haft effektöverskott med negativa elpriser, medan det kort därefter kan vara väldigt små effektmarginaler.

Samhällsekonomiskt rimlig everanssäkerhet

Sverige har tidigare haft möjligheten till reduktion av elanvändning hos stora elanvändare som en del i effektreserven, men övergången till ny EU-förordning om den inre marknaden för el förhindrar det denna vinter.

Minskade marginaler i kraftsystemet sätter ljuset på frågan om leveranssäkerheten. Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker hos Energiföretagen Sverige kommenterar detta:

– Vi har ställt frågan under många år, vilka förväntningar har samhället på kraftsystemet? Man måste vara medveten om att det varken är tekniskt möjligt eller samhällsekonomiskt rimligt att har en hundraprocentig leveranssäkerhet. Det handlar om vilken som är den samhällsekonomiskt acceptabla risken att ofrivilligt behöva koppla bort elanvändning. Därför ser vi fram emot det arbete om tillförlitlighetsnorm som Energimarknadsinspektionen, Ei, ska presentera senast i februari nästa år.

Vidare läsning

Läs Svenska kraftnäts nyhet om minskade marginaler här.

Läs Ei:s uppdrag om genomförande av ny elmarknadsförordning, under kapitel 3 i regleringsbrevet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se