Svenska kraftnät ska beskriva stödtjänster och föreslå ersättningsmodeller

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen har gett Svenska kraftnät i uppdrag att beskriva arbetet med stödtjänster och avhjälpande åtgärder samt lämna förslag till ersättningsmodeller och regeländringar. Energiföretagen välkomnar regeringens uppdrag och ser fram emot möjligheten att bistå Svenska kraftnät i arbetet.

Det svenska kraftsystemet står inför en rad utmaningar, vilket inte minst har illustrerats av kapacitetsutmaningen i storstadsområdena, men även av utvecklingen i somras när Svenska kraftnät ingick bilaterala avtal med tre kraftproducenter för att säkerställa driftsäkerheten.

Driften av kraftsystemet har alltför länge byggt på tidigare förutsättningar som inte är helt anpassade till de utmaningar som gäller idag. Vi står inför en ökad elektrifiering som är nödvändig för att uppnå de ambitiösa klimat- och miljömålen för Sverige.

Skarpt läge har uppstått

Under de senaste decennierna har den politiska och offentliga debatten mest fokuserat på för- och nackdelar med olika kraftslag. Situationen i nuläget och sommarens händelser visar på behovet av ett leveranssäkert och kostnadseffektivt kraftsystem som samtidigt kan svara upp mot de ställda målen.

– Utbudet av stödtjänster och avhjälpande åtgärder har historiskt varit stort, men i takt med att bränslebaserad elproduktion tagits ur drift, har tillgången till vissa viktiga funktioner minskat betydligt. För att säkerställa ett driftsäkert kraftsystem är det därför nödvändigt att dessa förmågor ersätts till det värde de har för systemet, säger Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker hos Energiföretagen Sverige, och lägger till:

– Vi ser fram emot att Svenska kraftnät engagerar branschen och bistår gärna med bemanningen av de kommande referensgrupperna.

Vidare läsning

Läs om stödtjänster i tidigare nyhet om kraftsystemet från Energiföretagen.

Läs om Svenska kraftnäts nya regeringsuppdrag här på Svenska kraftnäts webbplats. 

Läs regeringsuppdraget direkt här (pdf)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se