Webbinarium om nya rutiner – ”Rikta Rätt” – vid installation av solceller

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 30 november kl 13–14:30 håller Svensk Solenergi ett webbinarium om Rikta Rätt. Det handlar om den nya lista över godkända växelriktare som Energiföretagen Sverige ska tillhandahålla på sin webbplats. Webbinariet är av intresse för elnätsföretagen.

Vid installation av solceller måste växelriktare uppfylla vissa krav (främst av EU) innan de ansluts till elnätet. Elinstallatören ska anmäla uppgifter (från producenten) om växelriktaren i en föranmälan till elnätsföretaget, som ska kontrollera att kraven för växelriktaren uppfylls.

Rikta Rätt – en lista som hela tiden utökas

Snart lanserar Energiföretagen Sverige en lista över godkända växelriktare på sin webbplats kallad Rikta Rätt. Samma typ av förfarande tillämpas redan framgångsrikt i Danmark.

Tanken är att Rikta Rätt ska förenkla anmälan av växelriktare och säkerställa att de uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav. För att komma med på listan behöver uppgifter om växelriktaren mejlas in till Energiföretagen Sverige. En bedömningsgrupp granskar anmälningar och inkluderar efter godkännande nya växelriktare på listan. I bedömningsgruppen ingår representanter från flera elnätsföretag.

Anmäl er till webbinarium och läs mer

Flera tillverkare och leverantörer av växelriktare är medlemmar i Svensk Solenergi. Därför håller Svensk Solenergi i ett webbinarium den 30 november mellan kl 13 och 14:30, där Energiföretagen Sverige berättar om Rikta Rätt och besvarar frågor.

Anmäl er här till webbinarium hos Svensk Solenenergi här.

Se också tidigare nyhet från Energiföretagen Sverige om Rikta Rätt, med en testutgåva av landningssida på webben.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se