Covid-19: MSB välkomnar till möte om kontinuitetshantering 4 november

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har tagit till sin egen plan B för att så många företag som möjligt ska kunna delta i ”Mötesplats kontinuitetshantering” om Covid-19 den 4 november. Med plan B avser MSB att mötet genomförs digitalt.

Coronapandemin har gjort att fler insett behovet av att förbereda sin verksamhet för att kunna hantera olika störningar och avbrott, noterar MSB. En del i det arbetet handlar om kontinuitetshantering, det som MSB själva brukar kalla för att ”skapa en plan B” för sin verksamhet.

Praktiska tips och paneldebatt

Den 4 november 2020 håller MSB den årliga ”Mötesplats kontinuitetshantering” där alla får möjlighet att inspireras och ta del av exempel och praktiska tips från privata företag, myndigheter och andra offentliga organisationer.

Ur programmet noteras:

  • IBM om förberedelser för cyberrelaterade händelser
  • Arvika kommun om kontinuitetsarbete med systematisk informationssäkerhet
  • MSB om ny webbutbildning om kontinuitetshantering
  • Paneldebatt om höjd beredskap och erfarenheter från covid-19 med bland andra Försvarsmakten och Västerås stad

Mötesplatsen är en del av en större satsning som MSB gör för att öka kunskapen om att kontinuitetshantering är viktigt. ”Om varje enskild organisation stärker sin förmåga att klara olika avbrott och störningar och snabbare kan återhämta sig från en inträffad händelse, då stärks hela samhällets förmåga”, skriver MSB.

Mer information och anmälan

Mötet sker digitalt den 4 november kl 13–16, och anmälan ska göras senast den 3 november.

Anmälan görs här på MSB:s webbplats

Där finns även information om webbkurs i kontinuitetshantering, verktygslåda, och anmälan till nyhetsbrev till exempel.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se