Läget i Elsamverkan inför den blåsiga årstiden

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Genom organisationen Elsamverkan hjälper elnätsföretagen varandra, tillsammans med Svenska kraftnät – som är elberedskapsmyndighet – att snabbast möjligt se till att kunderna får sin el tillbaka vid en störning. Grundidén är att hjälpa drabbade företag med manskap och materiel. Vi beskrivet status inför stundande period.

Samarbetet inom Elsamverkan har funnits i många år och har bevisligen fungerat. Det har fungerat bra genom att elnätsföretagen och deras entreprenörer hjälpt varandra under stormar då elmontörer, materiel och maskiner transporterats många mil över hela Sverige. Tack vare Elsamverkan står vi rustade inför vintern och de eventuella storstörningar som årstiden medför.

Standardiserat agerande enligt EBR

En av framgångsfaktorerna för Elsamverkan är att Sveriges elnätsföretag arbetar på samma sätt med utgångspunkt i ElnätsBranschens Riktlinjer (EBR). Det innebär att det är möjligt att flytta en distributionselektriker till vilken del av landet som helst i och med att alla bygger elnät efter den standard som önskas i Sverige.

Det är viktigt att alla elnätsföretag följer både EBR och elsäkerhetsanvisningarna ESA i sitt arbete. Alla inblandade montörer, utlånare och inhyrare av resurser måste kunna känna sig trygga med att allt arbete sker säkert.

Energiföretagen Sveriges fyra regionchefer har en viktig roll i Elsamverkans ledning. De fungerar som administratörer och sammankallande till löpande möten, men har också uppgifter vid en skarp händelse. Uppgifterna då är bland annat att föra protokoll vid Elsamverkansledningens möten och att fungera som en samordnande funktion. Det gäller till exempel att säkerställa att information om störningsläge och reparationsprognoser finns uppdaterade i SUSIE – det nationella webbaserade verktyget som används för att underlätta samverkan.

På gång inom Elsamverkan

Vi frågade Mats Andersson, regionchef i region Nord hos Energiföretagen, om vad som just nu är på gång i Sveriges Elsamverkansområden.

– Elsamverkansledningarna i hela landet har nu under senhösten sina ”inför vintern-möten” och ”vad har hänt under sommarn-möten”. Där dryftas hur sommarsäsongen varit, om specifika fel noterats som bör delges andra och hur hösten har varit hittills. Det handlar också om förberedelser inför islast- och snösäsongen och allmänt informationsutbyte, säger Mats Andersson och fortsätter:

– Ordförandegruppen, med ordförandena i de sju Elsamverkansledningarna, har sedan mars haft regelbundna möten för att vara beredda att dra igång Elsamverkan. Där bestämdes tidigt i våras att det var okej att nyttja Elsamverkan även för att klara daglig drift, som felavhjälpning till exempel. Elsamverkan är annars enbart till för storstörningssituationer.

Mats Andersson informerar också om att ledningen för ordförandeskapet år 2021 går till övre Norrland, medan nedre Norrland har varit ordförande i år.

Styrdokumenten uppdaterade och SUSIE på gång

Den 30 september kunde Energiföretagen informera om att nya styrdokument för Elsamverkan tagits fram. För att elnätsföretag och entreprenörer smidigt ska kunna samarbeta vid storstörningar i elnätet bygger arbetet på styrdokument. Tack vare en uppdatering av dokumenten är de mer sammanhängande, strukturerade och bättre anpassade till dagens förutsättningar.

I de nya styrdokumenten har ansvaret mellan uthyrare och inhyrare vid en störning förtydligats. Det finns bland annat ett dokument där elnätsägaren genom att skriva under ger sin entreprenör möjlighet att avvika från ordinarie kontrakt och istället delta i ett Elsamverkansuppdrag. Styrdokumenten har även anpassats till ny arbetsmiljölagstiftning och ändringar i elsäkerhetslagstiftning.

– Eventuellt görs en uppdatering och modernisering även av SUSIE nästa år. Mer information om detta kommer, säger Mats Andersson.

Läs och se mer om Elsamverkan här

Se tvåminutersfilm om Elsamverkan här från januari i år

Läs om Elsamverkan på Energiföretagens webbplats här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Mats Andersson

Mats Andersson

T.f Enhetschef och Regionchef Nord
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se