Oljud och partiklar i fjärrvärmerör kartläggs i enkät till ledningsägare - svara här

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Futureheat-projektet ”Dimensionering av distributionsnät” vill ha in erfarenheter från ägare av fjärrvärmenät när det gäller problem med oljud och partiklar i näten. Med anledning av detta skickas en enkät ut via Energiföretagen Sverige för att samla in underlag till studien. Enkäten kan besvaras här senast den 6 november.

Projektet koordineras av FVB i samarbete med RISE på uppdrag av Energiforsk och FutureHeat. Projektet ska utreda var de praktiska gränserna går för maximala och minimala flödeshastigheter i distributionssystem inom fjärrvärmen.

Inom projektet ska flera parametrar undersökas och i enkäten efterfrågas erfarenheter från oljud och olika typer av partiklar i rör/serviser. Alla erfarenheter är av värde för projektet, även om fall med verifierade problem där mätningar och analyser gjorts är viktigast.

Besvara enkäten här nedan

Gå till enkäten för att svara på frågorna. Svar önskas senast den 6 november. Fler exempel/fall kan tas upp av de svarande, för varje exempel ställs 24 frågor.

Stöd för svar på enkäten och mer information 

Läs pdf med enkätfrågorna här - för att få en bättre översikt

Läs mer om hela projektet här, hos Energiforsk

Mer info om hela projektet och enkäten kan fås av Kristin Åkerlund, FVB: kristin.akerlund@fvb.se