Elhandelsföretag välkomnas tycka till om ändringar i Elpriskollen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har uppdaterat föreskrifterna om vilka uppgifter som elhandelsföretag ska rapportera in till Elpriskollen. Alla kunder med en förväntad årlig elanvändning under 100 000 kWh ska framöver kunna jämföra avtal på Elpriskollen. Ei välkomnar synpunkter till och med den 14 oktober.

Ei:s föreskrift 2013:7 reglerar hur svenska elhandelsföretag ska rapportera in pris-och leveransvillkor till den oberoende prisjämförelsesajten Elpriskollen som Ei driver. Nya föreslagna ändringar i föreskriften innebär ett utökat inrapporteringskrav för avtal om elleverans riktade till elanvändare – både konsumenter och juridiska personer – med en förväntad elanvändning under 100 000 kWh per år.

Svara Ei och/eller Energiföretagen Sverige

Elhandelsföretag ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget i eget remissvar, som ska vara Ei tillhanda senast den 14 oktober 2020. Synpunkter kan lämnas i brev (Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03 Eskilstuna eller med e-post (registrator@ei.se), och märks med ”EPK dnr 2020–100099”.

Medlemsföretagen välkomnas också att skicka inspel till Energiföretagens remissvar. Detta kan göras till Anders Karmehed: anders.karmehed@energiforetagen.se. Anders kan även besvara frågor, se kontaktuppgifter nedan.

Läs remissinformation med bilagor på Ei.s webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anders Karmehed

Anders Karmehed

Regionchef Syd
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 044-12 13 18
E-post: anders.karmehed@energiforetagen.se