Elsamverkans styrdokument har fått en makeover

Publicerat av: Julia Hörnell ·

För att elnätsföretag och entreprenörer smidigt ska kunna samarbeta vid storstörningar i elnätet vilar organisationen Elsamverkan på ett antal styrdokument. Tack vare en uppdatering av dokumenten är de nu, mer sammanhängande, strukturerade och bättre anpassade till dagens förutsättningar. Medarbetare på elnätsföretag som berörs av Elsamverkan uppmanas nu att bekanta sig med den nya strukturen i programvaran Susie.

Under det senaste året har en arbetsgrupp bestående av en blandning av medarbetare från Energiföretagen Sverige, medarbetare från branschorganisationens medlemsföretag samt organisationen Sveriges Elkraftentreprenörer gått in på djupet i Elsamverkans styrdokument. Det hela har resulterat i nya styrdokument som är mer sammanhängande, strukturerade, tydligare, förkortade och anpassade till dagens förutsättningar.

”Idag anlitar många fler elnätsföretag entreprenörer jämfört med för 20 år sedan. För att möjliggöra att entreprenörernas resurser kan användas vid en större störning måste vi även anpassa Elsamverkan utefter det”, säger Daniel Eriksson som är teknisk chef på Härjeåns Nät och ordförande för Elsamverkans ordförandegrupp.

I de nya styrdokumenten har ansvaret mellan uthyrare och inhyrare vid en störning förtydligats. Det finns bland annat ett dokument där elnätsägaren genom att skriva under ger sin entreprenör möjlighet att avvika från ordinarie kontrakt och istället delta i ett Elsamverkansuppdrag. De nya styrdokumenten har även anpassats utefter nya arbetsmiljölagstiftningar och ändringar i elsäkerhetslagstiftningen.

”Arbete under storstörningar är ett riskfyllt arbete. Därför är det viktigt att klargöra kompetenskrav på den personal som hyrs ut samt vilket ansvar som ligger på ut- respektive inhyrande företag. Det har vi gjort nu”, säger Daniel Eriksson.

En krattad manege för alla parter

Elsamverkan är till för att underlätta elnätsföretagens möjlighet att hjälpa varandra att se till att kunderna får sin el tillbaka så snabbt som möjligt vid en störning. Då är det viktigt att det finns väl utformade styrdokument att tillgå, så att det är enkelt att hyra personal eller köpa material av varandra när krisen uppstår.

”Vid kriser är det korta ledtider och man behöver hjälp snabbt. Nu har vi krattat manegen, så att det finns hjälp för alla parter i styrdokumenten – både elnätsföretag och entreprenörer”, säger Efwa Nilsson som är regionchef på Energiföretagen.

Glöm inte att bekanta dig med strukturen

Är du engagerad i Elsamverkan på ditt elnätsföretag? Då är det viktigt att du bekantar dig med de nya styrdokumenten i Susie och sprider vidare informationen till de som är berörda. Vänd dig alltid till Susie för att hitta aktuella styrdokument.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Mats Andersson

Mats Andersson

T.f Enhetschef och Regionchef Nord
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se