Energiföretagen påminner: skärpta rutiner om farligt avfall från 1 november

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Från och med den 1 november ska verksamheterna börja rapportera.

Foto:Ove Nordström/ Mostphotos

Utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti i år och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet. Den stora skillnaden nu är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Dessa berörs

Uppskattningsvis berörs enligt Naturvårdsverket över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret, de som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Mer information finns hos Naturvårdsverket

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se