Kommissionen föreslår minst 55 procents utsläppsminskning till 2030

Publicerat av: Julia Hörnell ·

För att nå EUs mål om klimatneutralitet 2050 föreslår kommissionens ordförande Ursula von der Layen i sitt ”State of the Union”-tal att klimatmålet till 2030 ska sättas till minst 55 procents utsläppsminskning jämfört med 1990. Detta ska stödja återhämtningen under och efter pandemin samt uppnås med förändringar av ett antal rättsakter.

– Energiföretagen är mycket positiva till att kommissionen föreslår ett ambitiöst mål. Vår bedömning är att målet kommer att kunna nås på ett hållbart sätt med rätt insatser, säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

Kommissionen pekar på att det är bråttom att bromsa klimatförändringarna och att vi måste vidta åtgärder så snart som möjligt. Vidare ser de stora synergieffekter med klimatåtgärder i de aviserade stödpaketen för att möta den ekonomiska krisen i pandemins spår.

För att nå målet föreslår kommissionen att ett antal rättsakter ses över, bland andra:

  • En skärpning av EUs utsläppshandel (EU ETS)
  • Förnybart- och energieffektiviseringsdirektiven
  • Energiskattedirektivet

– Det är ett stort arbete som kommissionen, medlemsstaterna, parlamentet och alla andra intressenter har framför sig. Vi kommer därför att öka våra ansträngningar så att eventuella förändringar av lagstiftningen verkligen går i linje med målet, avslutar Per Holm

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se