Länsstyrelserna redovisar sitt uppdrag om kapacitetsfrågan

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vid ett webbinarium den 7 september redovisar fyra länsstyrelser sitt uppdrag att analysera förutsättningarna för trygg elförsörjning på uppdrag av Regeringen. Vid webbinariet deltar bland andra de fyra landshövdingarna och energiminister Anders Ygeman. På region Skånes efterföljande webbinarium deltar även bland andra Energiföretagens Anders Karmehed, regionchef Syd.

Sedan oktober 2019 har länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalands län analyserat förutsättningarna för trygg elförsörjning på uppdrag av Regeringen (Infrastrukturdepartementet). Vid ett webbinarium presenteras slutsatserna av ett antal analyser som gjorts, dels Länsstyrelsens utredning om framtida möjligheter och utmaningar för nationell och regional elförsörjning, dels ett scenarioarbete och en lägesbild av elförsörjningssituationen på kort och lång sikt.

Nedan följer agendan för den övergripande presentationen, samt en uppföljande del med fokus på region Skåne, där bland andra Anders Karmehed, Energiföretagens regionchef syd deltar.

Länk till anmälan för generella seminariet / Syd. Övriga regioner har också egna efterföljande seminarier. För information besök respektive hemsida.

Program

9.00-10.00

Slutrapportering av Länsstyrelsernas regeringsuppdrag

Regionala reflektioner från de fyra landshövdingarna

 • Sven-Erik Österberg, Stockholms län
 • Anneli Hulthén, Skåne län
 • Göran Enander, Uppsala län
 • Anders Danielsson, Västra Götalands län

Kapacitetsutmaningen på nationell nivå

 • Anne Vadazs Nilsson, Generaldirektör Energimarknadsinspektionen
 • Sammanfattning av slutrapportens analys och medskick
 • Kommentar från energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Klockan 10.00 – 11.30

Efterföljande webbinarium med särskilt fokus på Regionala förutsättningar för Skånes elförsörjning

 • Inledning av Landshövding Anneli Hulthén och Region Skånes Regionala utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts
 • Regionala analyser
  • Länsstyrelsen Skåne - Underlagsrapport Trygg elförsörjning i Skåne län
  • Region Skåne - Scenarioarbete kring skånsk elförsörjning 2030 & 2040
  • Energikontoret Skåne - Slutsatser från enkät- och intervjustudie med lokala elnätsbolag
 • Kommentarer och reflektioner på rapporterna
  • Malmö stad – Trygg elförsörjning ur ett kommunalt perspektiv
  • Energiföretagen Sveriege – Ett energisystem i förändring (Anders Karmehed)
  • Energimarknadsinspektionen – Utmaningar och lösningar på kapacitetsutmaningen
 • Publikfrågor via chattfunktion
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se