”Rikta Rätt” – godkända växelriktare för solceller

Rikta Rätt är listan över godkända växelriktare för solcellsinstallationer. Den är till för dig som ska installera solceller. Hit kan också du som tillverkar och säljer växelriktare anmäla din produkt för prövning, så att den kan komma in på Rikta Rätt. Välkommen att prenumerera på listan för att alltid vara uppdaterad. OBS: DETTA ÄR EN TESTSIDA MED MÅLET ATT BÖRJA FUNGERA I DECEMBER 2020.

En växelriktare omvandlar likström som produceras i solceller till växelström. Effektiva växelriktare bidrar till att mer el produceras. Bra växelriktare ger högsta effekt vid olika solinstrålning och bästa kvalitet på elen. Därför är växelriktaren en viktig komponent när ett solcellssystem ska byggas.

EU:s regelverk ställer krav på anläggningar som ansluts till elnätet. Dessa krav ska uppfyllas till exempel avseende elkvalitet, skydd och dokumentation. En ökad transparens ska gälla för utrustning i näten, som ska öka anläggningens tillförlitlighet och därmed trovärdigheten.

Denna sida avser just växelriktare och vänder sig till dig som ska installera en solcellsanläggning. Den tjänstgör också som service åt tillverkare och försäljare av växelriktare som vill få sin utrustning testad och godkänd. Rikta Rätt innehåller en lista med godkända växelriktare och en procedur för att få växelriktare godkända och därmed hamna på listan.

Rikta Rätt hjälper till vid installationen

Installatör av solcellsanläggningar ska anmäla vissa uppgifter om växelriktare till elnätsföretaget som äger nätet, i samband med installation av solceller. Dessa uppgifter har producenten/leverantören av växelriktaren.

Rikta Rätt är en lista i pdf-format (länk) som utvecklas hela tiden. Här kan du som installerar solceller hitta vilka växelriktare som redan är godkända. Listan fylls på med nya produkter varefter de blivit godkända. Rikta Rätt underlättar därför installationen väsentligt. Är växelriktaren redan godkänd behöver installatören inte fylla i alla uppgifter igen till elnätsföretaget.

Tillverkare/säljare – få din utrustning godkänd

Du som tillverkar eller säljer växelriktare (även grossister, importörer, elnätsföretag och installatörer) kan fylla i bifogad ansökan (länk) om att hamna på Rikta Rätt. Mejla till riktaratt@energiforetagen.se så tas ansökan om hand av en bedömningsgrupp som håller fortsatt dialog med dig som ansöker.

Prenumerera på Rikta Rätt

Det finns möjlighet att prenumerera på Rikta Rätt. Anmäl intresse för prenumeration på riktaratt@energiforetagen.se. När listan uppdateras med nya växelriktare skickas den ut.

Läs mer

Läs om tester av växelriktare på Energimyndighetens webbplats som även innehåller fler länkar, bland annat till Skatteverket.

Besök Svensk Solenergis webbplats här