”Rikta Rätt” – godkända växelriktare för solceller

Rikta Rätt är listan över godkända växelriktare för solcellsinstallationer. Den är till för dig som ska installera solceller. Hit kan också du som tillverkar och säljer växelriktare anmäla din produkt för prövning, så att den kan komma in på Rikta Rätt. Välkommen att prenumerera på listan för att alltid vara uppdaterad. OBS: DETTA ÄR EN TESTSIDA MED MÅLET ATT BÖRJA FUNGERA DEN 11 DECEMBER 2020.

Krav ställs, bland annat av EU:s regelverk, på anläggningar som ansluts till elnätet. Dessa krav ska uppfyllas till exempel avseende elkvalitet, skydd och dokumentation. En ökad transparens ska gälla för utrustning i näten, som ska öka anläggningens tillförlitlighet och därmed trovärdigheten.

Rikta Rätt ska följa föreskrifter och standarder

Växelriktaren innehåller flera säkerhetsfunktioner. Därför är det viktigt att den följer de föreskrifter och standarder som finns. För att underlätta detta har Rikta Rätt tagits fram. 

Denna sida avser just växelriktare och vänder sig till dig som ska installera en solcellsanläggning. Den tjänstgör också som service åt tillverkare och försäljare av växelriktare som vill få sin utrustning testad och godkänd. Rikta Rätt innehåller en lista med godkända växelriktare och en procedur för att få växelriktare godkända och därmed hamna på listan.

Listan över godkända växelriktare finns här

När solcellsanläggningar i Sverige ska installeras krävs att växelriktaren uppfyller ställda krav enligt EU-föreskrift och andra föreskrifter. Installatör av solcellsanläggningar ska anmäla vissa uppgifter om växelriktare till elnätsföretaget som äger nätet, i samband med installation av solceller. Dessa uppgifter har producenten/leverantören av växelriktaren. För att underlätta anmälningsförfarandet av solcellsinstallationer har vi tagit fram en lista på godkända växelriktare.

Rikta Rätt är en lista med godkända växelriktare. Här kan du som installerar solceller, eller är elnätsföretag, hitta vilka växelriktare som redan är godkända. DEN FÖRSTA LISTAN PUBLICERAS HÄR 1 FEBRUARI 2021.

Listan fylls på med nya produkter varefter de blivit godkända. Rikta Rätt underlättar därför installationen väsentligt. Är växelriktaren redan godkänd behöver installatören inte fylla i alla uppgifter igen till elnätsföretaget.

Tillverkare/säljare – få din utrustning godkänd här

Du som tillverkar eller säljer växelriktare (även grossister, importörer, elnätsföretag och installatörer) kan göra det här:

  1. Spara ned denna blankett på din dator (BLANKETT FINNS FRÅN 11 DECEMBER 2020)
  2. Fyll i blanketten och mejla den till riktaratt@energiforetagen.se

Ansökan tas då om hand av en bedömningsgrupp som håller fortsatt dialog med dig som ansöker. När din växelriktare godkänts hamnar den på listan Rikta Rätt.

Prenumerera på Rikta Rätt här

Det finns möjlighet att prenumerera på Rikta Rätt. Anmäl intresse för prenumeration här. När listan uppdateras med nya växelriktare skickas den ut till prenumeranterna. ANMÄLAN TILL PRENUMERATION ÄR MÖJLIG FRÅN DEN 11 DECEMBER 2020.

English summary with instructions for suppliers and manufacurers

INFORMATION WILL BE AVAILABLE FROM DECEMBER 11, 2020.