Vill du delta i Eurelectrics viktiga arbete?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu finns det vakanta platser i Eurelectrics arbetsgrupper och kommittéer. Energifrågorna är hetare än någonsin - och fler och fler beslut som påverkar oss lokalt, fattas i Bryssel. Nu finns chansen att ta del av Eurelectrics viktiga arbete. Hör av dig till oss senast 23 september!

Varför delta i Eurelectrics arbete?

Genom Eurelectric har Energiföretagen större påverkansmöjligheter i EU jämfört med påverkansarbete i egen regi. Det är därför viktigt att Eurelectrics positioner stämmer överens med Energiföretagens, så att vi kan skapa rimliga villkor för Energiföretagens medlemmar och möjliggöra att Energiföretagens mål och visioner kan uppnås. För att få inflytande är våra representanter i arbetsgrupperna helt avgörande. Eurelectric-kansliet tar tacksamt emot all hjälp de kan få av medlemmar. Om en representant lägger ner tid och engagemang på att bidra i arbetet ökar möjligheterna till inflytande.

För den enskilde innebär Eurelectricarbetet också stora möjligheter att skapa europeiska nätverk och allianser, utbyta erfarenheter och få ökad förståelse för förutsättningarna att bedriva elverksamhet i andra europeiska länder.

Vad förväntas av mig?

I ditt uppdrag ingår att representera Energiföretagen Sverige och föra branschföreningens talan i de frågor som är aktuella i just din arbetsgrupp och kommitté. Positioner ska förankras i samarbete med din kontaktperson och anteckningar och information spridas enligt de bilagda riktlinjerna. 

Följande platser finns att söka!

  • Suppleant i Electrification & Sustainability Committee
  • Ordinarie representant i WG Social Sustainability
  • Ordinarie representant i WG Environmental Protection
  • Ordinarie representant i WG Financial Regulation
  • Ordinarie representant i TF Grid Connection Code och TF System Operation Codes

Intresseanmälningar skickat till sara.emanuelsson@energiforetagen.se senast onsdag den 23 september (intern förankring behöver inte vara klar till detta datum).

Om det finns flera intresserade kandidater gör kansliet ett urval och VD beslutar. Beslutet är avhängigt att kandidaten har förankrat internt inom sitt företag att tid och reskostnader läggs på uppdraget. Vid urval och beslut vägs faktorer såsom sakkunskap, möjlighet att avsätta tid samt kompetens för att potentiellt agera ordförande in, tillsammans med en representativ fördelning mellan medlemsföretag. Förordnandet är tvåårigt, med möjlighet till förlängning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se