Arena Energiaskor 28–29 oktober

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Arena Energiaskor 2021 är en konferens om hållbar och resurseffektiv hantering av askor. Här diskuteras utmaningar, framtidsmöjligheter och ekonomi kopplat till återvinning, utvinning och askanvändning. Vi tar också upp det senaste inom regelverk, forskning och utveckling. Ge plats i kalendern redan nu!

Boka den 28–29 oktober då Arena Energiaskor genomförs. Om det finns möjlighet till fysisk träff börjar vi med lunch den 28 oktober och slutar efter lunch dagen därpå.

Aktuella frågor åt flera målgrupper

Målgrupp för dagen är kraftvärme- och fjärrvärmeföretag. Dessutom passar programmet för myndigheter på lokal, regional och nationell nivå inom samhällsplanering, tillsyn och tillståndsprövning. Till sist vill vi se möjliga askanvändare, som entreprenörer, konsulter och forskare.

Ett nytt spännande program håller på att tas fram där vi ska presentera vad som händer i branschen, hos myndigheter och i politiken inom återvinning och behandling av energiaskor. Vi presenterar också resultaten av några relevanta forsknings- och utvecklingsprojekt.

Aska – en resurs för samhället

Varje år produceras cirka 1,7 miljoner ton askor, ett restmaterial i vårt energisystem. De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen – som skogsbränsle och restavfall – i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Restprodukten är energiaskan, som rätt använd kan vara en miljövänlig resurs i samhällsbygget.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se