Bortkomna enkäter om normvärden – här finns de!

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige skickade den 15 april ut en enkät till elnätsföretagen med frågor om deras syn på normvärdeslistan. Vi har efter frågor från några medlemmar förstått att mejlet inte alltid nått fram. Svarstiden har också förlängts till 7 maj.

Syftet är att genomlysa den normvärdeslista som Energimarknadsinspektionen, Ei, använder sig av i regleringen av elnätsavgifter. Branschens synpunkter ska tas upp i dialog med Ei.

Vi har efter samtal med elnätsföretag förstått att mejlet kan ha hamnat i spamkorgen. Vi ber därför er som inte fått enkäten att höra av er till Lena Odenholm: lena.odenholm@energiforetagen.se, så skickar hon länken till enkäten. Den finns sannolikt annars i spamkorgen, daterad 15 april.

Förlängd svarstid till 7 maj

Energiföretagen hoppas detta inte ställer till alltför stora problem och att ni kan ta er tid att besvara enkäten. Svarstiden är förlängd till den 7 maj.

Läs tidigare nyhet från den 12 april med mer bakgrund om enkätutskicket

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se