Energibranschen kraftsamlar för ökad mångfald

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Den 14 april drog årets Qraftsamling igång på allvar, med en digital heldag för de 20 deltagarna. Qraftsamling är energibranschens förändrings- och ledarskapsprogram för ökad mångfald och inkludering. Denna första träff innehöll både inspiration, nätverkande och kunskapspåfyllning. Deltagarna och deras chefer fick även inblick i en bransch som liknar energibranschen, genom en gästföreläsning av Byggföretagens vd Catharina Elmsäter- Svärd.

Energibranschen har ett stort rekryteringsbehov, nu och framåt. Det handlar dels om pensionsavgångar, dels om elektrifiering och digitalisering som innebär att branschen behöver både fler medarbetare och medarbetare med nya kompetenser. Så en del av drivkraften handlar förstås om att ligga bra till i kampen om talangerna. Men satsningen på ökad mångfald handlar också om att blandade grupper kan åstadkomma bättre resultat, just för att perspektiven breddas. Och den som vill attrahera framtidens medarbetare måste både erbjuda bra arbetsmiljö och -villkor och vara hållbart i alla dimensioner; miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Inför denna första samling hade deltagarna fått ut en första digital lärmodul där de också fick ge inspel till en kartläggning av företagets status i arbetet. Kartläggningen kommer att utmynna i varje företags unika normplattform, med operativa mål, aktiviteter och prioriteringar som tydliggör arbetet inom samtliga diskrimineringsgrunder – och ger programmets effekter en ökad mätbarhet. Normplattformen och de digitala modulerna som kan delas med fler på företagen är ett par av nyheterna i årets Qraftsamling, som leds av företaget Add Gender och dess normingenjörer.

Lisa Hjelm, som deltar från Energiföretagen slogs av det stora personliga engagemanget som deltagarna gav uttryck för:

– Vid presentationsrundan av årets deltagare sa till exempel en kvinna att hon just nu rekryterar till stora arbetsgrupper och vill få kunskap och verktyg för att bygga så bra personalgrupper som möjligt. Och någon annan sa att det knappast finns något viktigare än att vara aktiv i att bygga ett bättre samhälle och arbetsliv för kommande generationer. Många formulerade stora ambitioner alltså! Det ska bli väldigt roligt att få vara med på den resan med alla dessa engagerade medlemsrepresentanter!

Lisa Hjelm har tidigare skrivit om sitt deltagande i Qraftsamling och kommer att fortsätta skriva om sina reflektioner under programmets gång.

Catharina Elmsäter- Svärd, vd ByggföretagenEn del av dagen var även representanter för företagsledningen i de deltagande företagen med. Då diskuterades både branschens nuläge och målbilden för vart vi ska. De fick även en inspirerande föreläsning från en liknande bransch. Föreläsare var Catharina Elmsäter- Svärd, vd för Byggföretagen, som berättade om byggbranschens arbete för ökad mångfald, framför allt för att locka fler kvinnor till byggbranschen. Hon lyfte många fördelar med att förändra för att fler kvinnor ska känna sig välkomna i byggbranschen:

– Det visade sig till exempel att när duschutrymmen förändrades så uppskattades det även av männen. Det som gör det bättre för kvinnor är ofta bättre för alla, konstaterade hon. 

Nu fortsätter Qraftsamling på hemmaplan, med arbete med normplattformen och ny digital läromodul. Innan nästa träff ska deltagarna också få en mentor, inom det omvända mentorskapsprogrammet som är en annan viktig del i årets Qraftsamling. Den 1 juni ses deltagarna igen för att kraftsamla med det inkluderande företaget i fokus.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Annika Johannesson

Annika Johannesson

Vikarie kompetensförsörjningsfrågor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 07
E-post: annika.johannesson@energiforetagen.se