Energiföretagen tar plats i Qraftsamling

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Nästa vecka startar årets omgång av Qraftsamling, och det här gången tar Energiföretagen en plats bland deltagarna. Det gör vi för att bättre förstå den verklighet våra medlemsföretag lever i och givetvis för att även vi på kansliet vill höja kompetensen för att arbeta strukturerat med inkludering och mångfald. Det är Lisa Hjelm, regionchef mitt, som deltar från Energiföretagen och här förklarar hon lite mer om syftet med sitt deltagande.

– I min roll som regionchef möter jag många vd:ar och personer i andra ledande positioner på våra medlemsföretag. De vill naturligtvis få sig uppdateringar om viktiga lagändringar och annat som påverkar deras vardag, men påfallande ofta vill de också prata om andra utmaningar som en chef kan ha. Energiföretagen Sverige är ingen arbetsgivarorganisation, men vi möter dagligen människor som har både ett stort ansvar för många människors arbetsmiljö och är sina verksamheters ledande kulturbärare. Jag tror att vi kan bli ett ännu bättre stöd för våra medlemsföretag om vi förstår mer än deras teknikutmaningar och legala ramverk.

Att energibranschen är mansdominerad är ingen hemlighet men det var ändå med viss förvåning jag läste rubrikerna från Allbrights nyligen publicerade rapport som visar att energibranschen ligger näst sist över antalet kvinnor i ledning och styrelser bland börsnoterade bolag. Vid närmare undersökning visade det sig att inte några av Energiföretagen Sveriges medlemsföretag fanns med i den rapporten, så för att få en mer rättvisande bild av medlemskretsen kan vi i stället läsa i Nyckeltalsinstitutets undersökning ”Attraktiva arbetsgivare”.  I Tidningen Energi kan du läsa om Allbright-rapporten.

Med hjälp av Nyckeltalsinstitutets undersökning om attraktiva arbetsgivare vet vi till exempel att energiföretagen i Sverige står sig väldigt bra när det gäller arbets- och karriärmöjligheter för alla sina medarbetare. Detta brukar anses vara en bra temperaturmätare för hur det står till med inkluderingen på ett företag. Det räcker sällan att räkna antal utbildningsår, antal män, antal utrikesfödda, antal personer under 30 år eller hur man nu vill kategorisera sin personal, för att greppa mångfalden på ett företag. Det är viktigt att se till helheten, att fundera på hur arbetsgrupperna ser ut, hur chefsleden ser ut, vem kommer till tals på möten och så vidare. Det är med andra ord viktigt att notera hur inkluderingen ser ut, både i de små vardagsdetaljerna och i de större strukturerna. Vi kan förresten se fram emot en ny rapport från Nyckeltalsinstitutet nu i maj.

Jag har genom åren arbetat med flera olika jämställdhetsprojekt och kompetensfrågor hos tidigare arbetsgivare, men nu får jag chansen att fördjupa mina kunskaper genom deltagandet i Qraftsamling21. Tillsammans med representanter från flera av våra medlemsföretag ska jag få tillfälle att prata normer, fördomar, jämställdhet, mångfald, inkludering och mycket mer, under ledning av Add Gender. Vilken ynnest! Detta gör jag, och Energiföretagen Sverige, för att vi bättre ska kunna möta våra medlemsföretag med en förståelse för fler perspektiv av deras verksamheter – eftersom det är människorna i branschen, som tillsammans med spännande teknik och allt annat som utgör ett energiföretag, arbetar för att förse vårt samhälle med hållbar energi, för alla, alltid.

Lisa Hjelm

Här kan du läsa mer om Qraftsamling 21.