Fler högskoleingenjörer elkraft

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Sverige ska elektrifieras. Det kräver insatser av alla de slag, inte minst att det finns medarbetare som kan möjliggöra utbyggnad och drift av både befintliga och nya elnät. Här är branschens samarbete kring projektet ”Hing – distansutbildning för högskoleingenjörer elkraft” en möjliggörare. Just nu vill vi inspirera fler till att söka utbildningen i höst, bland annat med en ny film för spridning i sociala medier.

Energibranschen har sedan många år ett samarbete med Umeå universitet, Mittuniversitet och Luleå tekniska universitet kring deras gemensamma distansutbildning för högskoleingenjörer elkraft. Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier. De som har gått utbildningen är efterfrågade – nära 100 procent har fått jobb direkt efter avslutad utbildning.

En viktig del är kopplingen till branschen där de energiföretag som deltar i samarbetet har kontakt med studenterna hela vägen, från introduktionsveckan, via möten och studiebesök, till avslutande exjobb. Eftersom initiativet startade i norr är det mest företag från norra Sverige med, men även andra. Distansutbildningen har riksintag, så studenterna kan även bo i Malmö eller Trosa, vilket gör det relevant för företag även i andra delar av landet att vara med.

Inom samarbetet satsar vi nu lite extra på att fler ska söka utbildningen till hösten. Därför har vi tagit fram en kort film som kan spridas i sociala medier. Även företag som inte ännu är med i samarbetet och som kommer behöva de framtida elkraftsingenjörerna får förstås gärna sprida filmen.

– Som student märkte jag direkt att detta var en väg rakt ut i arbetslivet och det gav mig ett konkret mål att sträva mot. Som representant för PiteEnergi ser jag att vi får kompetenta medarbetare med goda teoretiska kunskaper och med alla förutsättningar för att kunna göra ett gott jobb.” Det säger Daniel Ruisniemi, tidigare student och numera ansvarig för Pite Energis engagemang i sammanhanget, i en intervju med Tidningen Energi.

Om ditt företag har intresse av att öka andelen högskoleingenjörer inom elkraft och vill bygga en relation till blivande medarbetare redan under studietiden kan det vara värt att bli en del av samarbetet. Just nu diskuteras en ny överenskommelse om samarbete kring nya kullar med intagning under tre års tid, med start 2022.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Annika Johannesson eller Mats Andersson på Energiföretagen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Annika Johannesson

Annika Johannesson

Vikarie kompetensförsörjningsfrågor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 07
E-post: annika.johannesson@energiforetagen.se

Mats Andersson

Mats Andersson

T.f Enhetschef och Regionchef Nord
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se