Ny rapport från NordREG om elnätstariffer

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den nordiska samarbetsorganisationen NordREG har publicerat en rapport om tariffutformning i de nordiska länderna. Bakgrunden är att en ökande elanvändning i samhället kräver mer kostnadsriktiga nättariffer för att bidra till ett effektivt nätutnyttjande.

NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi. Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i NordREG.

Den nya rapporten ”Electricity distribution tariffs” är främst en beskrivning av dagens tariffutformning. De förändringar som skett i samhället, bland annat i form av ökad elektrifiering inom industri- och fordonssektorn, kräver dock mer anpassade nättariffer för att kunna bidra till ett effektivt nätutnyttjande, konstateras i rapporten.

Rapporten skriver till exempel att:

  • bristen på överföringskapacitet i vissa områden kan kräva att effektavgifter används i större omfattning.
  • kunderna behöver få information för att förstå och kunna reagera på prissignaler.
  • det inte finns något perfekt system för tariffutformning, så att tariffstrukturen kan behöva anpassas över tid i olika nät.

Ytterligare läsning

Läs nyhet på Ei:s webbplats

Läs den 35-sidiga rapporten på NordREGs webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se