Synpunkter på kontrollstation elcertifikat

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har lämnat sina synpunkter till Energimyndigheten, inför utredningsarbetet för elcertifikatsystemets kontrollstation 2023.

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. Inom ramen för kontrollstation ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet. Nästa kontrollstation är 2023 och inför den har Energimyndigheten begärt in synpunkter synpunkter och överväganden som är viktiga att ta med i bedömningar och analyser inom ramen för uppdraget. Energiföretagen har lämnat sina synpunkter och skriver sammanfattningsvis:

Energiföretagen anser att det är viktigt att skapa stabilitet och förutsägbarhet i elcertifikatssystemet. Vi vill därför peka på betydelsen att göra en bred och förutsättningslös analys av möjliga förändringar av systemet utifrån den situation som nu råder med en stoppregel som träder i kraft per den 31 december 2021. Det är viktigt att analysen omfattar samtliga aktörers fullständiga kostnader dvs. inte bara myndighetens administrativa kostnader och att den ser över möjligheten att minska dessa. Läs hela inspelet. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se