Delta i vår satsning på e-mobilitet!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagens satsning på e-mobilitet för 2022 startar upp i januari och det är nu möjligt att anmäla intresse för deltagande i referensgruppen och arbetsgrupper för elnät respektive laddinfrastruktur. Ni är varmt välkomna!

En tredjedel av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Till år 2030 ska utsläppen från väg- och sjötransport minska med 70 % och till 2045 ska vi nå nettonoll enligt de nationella målen. De färdplaner som tagits fram inom transportsektorn visar att elektrifiering är en av de viktigaste åtgärderna. 

Antalet laddbara fordon ökar nu snabbt och i september var stod rena elbilar för drygt 30 % av nybilsförsäljningen. Elektrifieringen av transportsektorn pågår därmed för fullt och det har lyfts önskemål om samordning i branschen kring till exempel utbyggnaden av laddinfrastruktur, remisser av regelverk och omvärldsbevakning.  

- Baserat på den förstudie som vi genomfört under hösten så har vi nu beslutat att göra en satsning på e-mobilitet under 2022, säger Martin Olin, ansvarig projektledare. Vårt fokus är på elnätsföretagens roll och på förutsättningarna för nya aktörer såsom laddoperatörer och laddtjänsteföretag. Satsning har det övergripande syftet att påskynda och effektivisera utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige och därmed bidra till att öka möjligheterna att använda elfordon i samhället. 

Områden i fokus för satsningen:  

  • Utbyggnad av laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon. Primärt publik laddning men även hemmaladdning, elvägar etc. 
  • Samverkan mellan aktörer, ex: elnätsföretag, laddinfraföretag och kommuner. 
  • Systemperspektivet, ex: flexibilitet, aggregering och vehicle to grid 

Martin Olin igen: 

- Elektrifieringen av transportsektorn får stor påverkan på många olika sektorer. Därför blir en central del i verksamheten att sätta upp forum för dialog med till exempel fordonsindustrin, åkerinäringen, berörda myndigheter och intresseorganisationer. Vi hoppas att våra medlemsföretag vill vara med i detta viktiga arbete.

Läs mer om satsningen och hur du anmäler ditt intresse. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se