Flödesdimensionering av dammar har nya riktlinjer

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, SveMin och SMHI har tagit fram en ny utgåva (årgång 2022) av ”Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar”. Riktlinjerna beskriver metoder för beräkning av höga till mycket extrema flöden och ställer krav på dammars flödesdimensionering.

Foto: Vattenfall Vattenkraft AB

Arbetet med tillämpning av riktlinjerna har under de senaste decennierna ökat kunskapen om extrema vattenflöden som kan inträffa vid dammanläggningar. Det har lett fram till många åtgärder för att säkerställa förmågan att avbörda tillrinningen och klara de högre vattenstånden vid extrema flöden. Riktlinjerna används för utvärdering av befintliga dammanläggningar och för planering av nya. De har även fått en bredare användning, exempelvis som grund för översvämningskartering längs vattendrag och dimensionering av skyddsvallar för bebyggelse och infrastruktur.

Förändrade krav bakom utgåva 2022

I utgåva 2022 har riktlinjerna anpassats till 2014 års dammsäkerhetsreglering. Terminologin har moderniserats och resultat från senare års utveckling fångas upp. Metoderna för beräkning av höga flöden är oförändrade jämfört med tidigare, men kravställningarna har differentierats mer. De förändrade kraven innebär i några fall lättnader men i andra fall skärpningar.

Riktlinjerna uppmärksammar även vikten av datakvalitet och dokumentation. Dessutom beaktas osäkerheter och effekter av klimatförändringar och behov av periodisk översyn av beräkningarna.

Läs nyhet hos Svenska kraftnät och ladda ned de nya riktlinjerna.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se