Kvalificering av RIDAS-revisorer – anmäl intresse senast 3 januari 2022

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige söker RIDAS-revisorer och har för ändamålet tagit fram en intresseanmälan. Här finns möjlighet att kvalificera sig för att genomföra RIDAS-revision hos Energiföretagens medlemsföretag. Intresseanmälan är öppen till och med 3 januari 2022.

Säkra dammar är en viktig fråga eftersom ett dammhaveri kan få stora konsekvenser i form av omfattande skador på egendom och i värsta fall även människors liv. En viktig del i branschens dammsäkerhetsarbete är de riktlinjer, RIDAS, med tillhörande vägledningar som kontinuerligt utvecklas.

Energiföretagen genomför RIDAS-revision avseende hur medlemsföretag tillämpar RIDAS i sitt dammsäkerhetsarbete. Just nu utvecklas processen och Energiföretagen har därför tagit fram en intresseanmälan som gäller kvalificering av revisorer för att genomföra RIDAS-revision.

Intresseanmälan hos Energiföretagen

En RIDAS-revisor ska vara väl förtrogen med RIDAS huvuddokument och tillämpnings-vägledningar samt ha en relevant erfarenhet i övrigt. Dessutom är det nödvändigt att revisorerna tillsammans har goda kunskaper i dammteknik och dammsäkerhet samt god erfarenhet av kvalitetssystem.

Senast den 3 januari 2022 ska ett web-formulär fyllas i och aktuell CV ha sänts in. Välkomna att läsa mer på Energiföretagens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se