Inreseförbud till Sverige infört – påverkar arbetsvillkoren

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen har beslutat om att personer som är utländska medborgare och vill resa in i Sverige måste ha testat negativt för covid-19. Nya bestämmelser trädde i kraft den 6 februari. Det finns ett generellt inreseförbud från utlandet, men förbudet har en rad undantag och rekommendationer finns. Energiföretagen har också talat med Uniper om hur företaget agerar.

Sverige tillåter inresor för dem som är medborgare i till exempel EU, Schweiz och Storbritannien eller för personer som reser i syfte att utföra vissa typer av högkvalificerat arbete. Resenären måste i så fall kunna visa upp ett intyg vid gränsen som visar ett negativt testresultat. Det får max ha gått 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen.

Kompetens på kort varsel kan bli svår att få

Medlemsföretag som planerar för verksamhet där utländsk personal ska resa in bör säkerställa att dessa personer är medvetna om de förändrade kraven. Vi har talat med Kenneth Sundborg är Business Continuity and Crisis Manager på Uniper, och den som ansvarar för företagets kontinuitetsplanering.

– Vi gör naturligtvis allt vi kan för att följa de råd och riktlinjer som kommer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. När vi blev varse om inreseförbudet insåg vi att här finns en potentiell risk. Om behov uppstår av akut felavhjälpning och vi behöver expertis från annat land blir det uppenbart svårt att få tillgång till denna kompetens med kort varsel, säger Kenneth Sundborg.

Nya regler – och rekommendationer

De nya reglerna kan läsas hos till exempel regeringen, polisen och Folkhälsomyndigheten (se länkar sist i artikeln). Folkhälsomyndigheten har dessutom en rekommendation om att testa sig fem dagar efter ankomst till Sverige. Den inresande bör sedan stanna hemma – eller undvika nära kontakter – i väntan på test och provsvar. Totalt ska denna typ av frivillig karantän vara i minst sju dagar efter ankomst till Sverige, skriver Folkhälsomyndigheten. Kenneth Sundborg ger tips i sammanhanget:  

– För att förebygga dessa hinder försöker vi hålla en bra dialog med de regioner vi har personal i, för att ha koll på hur vi snabbt kan få tillgång till testning och så vidare. Det är inte helt enkelt att navigera i de nya råd och regler som dyker upp vart efter, och dessvärre finns utrymme för olika tolkningar. Vi gör, som sagt, allt vi kan för att göra rätt så vi kan säkerställa våra energileveranser.

Energiföretagen fortsätter att bevaka frågan tillsammans med Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Vi informerar regelbundet om detta här på vår webbplats.

Mer information om inreseförbudet finns här

På regeringens webbplats

Information från justitiedepartementet

Ny förordning 2021:50

Ny förordning 2021:51

Information från polismyndigheten

Folkhälsomyndighetens information om inreseförbudet med rekommendationer

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se