Nu startar samråd inför omprövning av vattenkraft

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Mellan 1 mars och 30 april 2021 pågår ett samråd om vattenförekomster som är påverkade av vattenkraftsanläggningar och som ska miljöprövas 2022–2024. Samrådet gäller vattenmyndigheternas förslag till uppdaterade miljökvalitetsnormer för dessa vattenförekomster. Energiföretagen hoppas på stort intresse från berörda företag.

Bakgrunden är den omprövning av moderna miljövillkor som ska ske enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP). Kopplat till detta samråd ska vattenmyndigheterna bjuda in till ett digitalt nationellt samrådsmöte 18 mars. Anmälan senast 15 mars via vattenmyndigheternas webbplats.

Anmäl intresse till Energiföretagen

Energiföretagen Sverige har satt samman en särskild arbetsgrupp med syfte att förbereda och hantera samrådet. Arbetet leds och koordineras av Sara Nilsson (Fortum) som tillfälligt vikarierar för Johan Bladh (ordinarie vattenkraftsansvarig hos Energiföretagen).

– Genom detta samarbete hoppas vi på att ett effektivt sätt kunna sammanställa branschens synpunkter och utarbeta ett gemensamt svar. Vill du veta mer om pågående arbete, eller själv aktivt delta i arbetet, kontakta någon av ovanstående, säger Sara Nilsson som nås på sara.nilsson@energiforetagen.se. Kontaktdata till Johan Bladh nedan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se