Samråd om tillräckliga risksäkringsmöjligheter på terminsmarknaden

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Enligt EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA) ska Energimarknadsinspektionen bedöma om det finns tillräckliga möjligheter till risksäkring för marknadsaktörer i svenska elområden. Innan Ei fattar beslut har berörda marknadsaktörer möjlighet att lämna synpunkter via ett skriftligt samråd. Sista svarsdag är den 8 mars 2021.

Ei har tagit fram underlag som hjälp för att förbereda svaret och den 26 mars anordnas ett webbinarium. Sista svarsdag för samrådet är den 8 mars. Mer information hittar du nedan eller på Energimarknadsinspektionens hemsida.

Webbseminarium 26 februari

Samrådshandlingarna kommer även att belysas vid ett webbseminarium den 26 februari. Inbjudan och möjlighet att anmäla sig publiceras inom kort på ei.se. Det går naturligtvis bra att svara på det skriftliga samrådet även om du inte deltar på webbseminariet.

Sista svarsdag 8 mars

Sista dag att svara på samrådet är den 8 mars 2021. Svaret ska lämnas skriftligt till: registrator@ei.se (ärendenummer som ska anges i samband med synpunkter finns på samrådssidan Samråd om risksäkringsmöjligheter). Frågor om samrådet besvaras av Tristan Norman, analytiker på Ei: tristan.norman@ei.se.

Länkar till mer information

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se