Svar på två EU-konsultationer

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har lämnat svar på två konsultationer från EU-kommissionen; dels om förändringar av utsläppshandeln, dels angående mål för den icke-handlande sektorn som ett led i att anpassa dessa för att möta de höjda klimatmålen för 2030.

Energiföretagen har lämnat svar på två konsultationer från EU-kommissionen; "Reviewing Member State emissions reduction targets in line with the 2030 climate target plan", samt "Updating the EU Emissions Trading System".

Energiföretagen vill ha ett skärpt handelssystem med utsläppsrätter och ser gärna en utvidgning av systemet till andra områden framförallt byggnadssektorn och den maritima sektorn. Utsläppshandelssystemet har visat sig leverera effektiva utsläppsminskningar och det kommer att behövas framöver om de högt ställda målen ska kunna nås. 

Energiföretagen vill att alla medlemsländer ska öka sin ambition inom den icke-handlande sektorn. Det är viktigt att sektorer antingen ingår i utsläppshandelssystemet eller i den icke-handlande sektorn vi ser svårigheter med att ha sektorer som ingår i båda – skapar otydlighet.

Konsultationssvaren ligger till grund för de översyner som planeras av utsläppshandelsdirektivet och den så kallade ESR-förordningen som EU-kommissionen väntas presentera till sommaren. Läs båda svaren här. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se