Svenska kraftnät vill ha inspel om marknadsregler för FCR och FFR

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät bjuder in till inspel om framtida marknadsregler. Det är en öppen konsultation för marknadens aktörer om marknadsdesign av Frekvenshållningsreserv (Frequency Containment Reserve, FCR) och Snabb Frekvensreserv (Fast Frequency Reserve, FRR).

– Det här är ingen konsultation i traditionell mening utan en önskan från Svenska kraftnät att få input från aktörerna. Energiföretagen Sverige lämnar inte in något svar, men vi vill uppmana alla att svara på frågorna, säger marknadsanalytiker Magnus Thorstensson hos Energiföretagen.

Svar med e-post senast 7 mars i formulär

Återkoppling önskas via e-post senast den 7 mars 2021 på ett speciellt svarsformulär. Mer information om hur svarsprocessen går till finns här hos Svenska kraftnät.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se