Svk och regionnätsföretagen lämnar åtgärdslista till Ygeman

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Svenska kraftnät och regionnätsföretagen Ellevio, E.ON Energidistribution, Jämtkraft, Skellefteå Kraft Elnät och Vattenfall Eldistribution har tagit fram en lista på åtgärdsförslag för att utveckla och förstärka elnätet. Förslagen har överlämnats till energiminister Anders Ygeman.

Energiomställningen och elektrifieringen av Sverige kräver omfattande förstärkningar och utveckling av elnätet. Svenska kraftnät, tillsammans med regionnätsföretagen tagit fram en lista på konkreta åtgärdsförslag som överlämnats till regeringen.

Förslagen handlar om: Effektivare tillståndsprocesser som tar hänsyn till system- och beredskapsperspektivet, tydliga riktlinjer för teknikval, utpekande av områden för riksintresse för energidistribution och översyn av lagstiftningen för kommunala energiplaner.

Läs vidare på Svenska kraftnäts hemsida och ta del av skrivelsen i sin helhet.