Boverket bjuder in till bullerwebbinarium

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Med fokus på den aktuella remissen ”Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader” bjuder Boverket in till webbseminarium vid två tillfällen, 18 och 25 februari 2021. Seminarierna riktar sig särskilt till remissinstanserna, men andra intresserade är också välkomna.

Syftet med seminarierna är att underlätta för remissinstanser att sätta sig in i vad förslaget innebär eller bara förbereda sig inför att skriva sina remissvar. Vid seminarierna ska Boverket presentera och kommentera förslaget och det finns möjlighet att ställa frågor. Antalet platser till seminarierna är begränsat och det krävs anmälan för att delta.

– Vi lämnade ett remissvar under 2019 till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet. Det är viktigt att Boverket, Naturvårdsverket och andra myndigheter tydliggör verksamhetsutövarens ansvarsfrihet när bostäder byggs nära befintlig verksamhet. Speciellt om bullervärden i tillstånd skulle överskridas på grund av minskat skyddsavstånd till bostäder, säger Raziyeh Khodayari som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor hos Energiföretagen Sverige.

Med tanke på komplexiteten i frågan rekommenderar hon medlemsföretag att delta i webbinarierna.

Anmäl och läs mer här

Webbinarierna genomförs på 1,5 timme. Läs mer om frågan och webbinarierna samt anmäl er här på Boverkets webbplats.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 9 april 2021.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se