Energimarknadsinspektionen aviserar tillsyn av elnätsföretag

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen, Ei, ska genomföra tillsyn av elnätsföretag när det gäller tillvägagångssätt vid anslutning av elproduktion till elnätet. Tillsynen omfattar också den dokumentation som elnätsföretagen ska kräva in från den som vill ansluta elproduktion. Ei påbörjar sin tillsyn i början av år 2021.

Beslutet om tillsyn meddelades av Ei vid ett möte i Svenska kraftnäts planeringsråd, som är ett informations- och samrådsor­gan för planeringsfrågor som berör transmissionsnätet.

Nätkoden för generatorer har trätt i kraft

Sedan år 2016 är elnätsföretagen skyldiga enligt den så kallade nätkoden för anslutning av generatorer, RfG, att offentliggöra en anslutningsprocess för elproduktion. Bestämmelsen gäller anslutning av ny elproduktion på över 800 W som upphandlats efter den 17 maj 2018. Bestämmelsen gäller också anslutning av befintliga kraftverk som moderniseras i sådan omfattning att den tekniska förmågan ändras.

Vid sidan av RfG gäller sedan år 2019 även Ei:s förskrift inom samma område (EiFS 2018:2). I föreskriften ges ytterligare förtydliganden kring anslutningskraven och vissa nationella anpassningar.

Energiföretagen Sverige driver samarbetsprocesser

Ett omfattande område som ingår i Ei:s granskning gäller provning av utrustningen som ska anslutas. Energiföretagen Sverige arbetar för att beskrivningen av överensstämmelseprovning och andra delar av kravställningen blir likvärdig i hela landet. Diskussioner sker inom ramen för de så kallade fyrpartssamtal som Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät håller samman.

I dessa samtal diskuteras aspekter av RfG gemensamt mellan Ei, Svenska kraftnät, elnätsföretag och elproducenter – det vill säga de fyra parter som beskrivs i RfG. I detta samarbete pågår ett utvecklingsarbete av anslutningsprocess, driftsmeddelanden och överensstämmelseprovning.

Läs om nätkoden för anslutning av generatorer, RfG, på Ei:s webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Wikström

Per Wikström

Ansvarig elnät - ekonomi och utveckling
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 10
E-post: per.wikstrom@energiforetagen.se