Krav på certifiering av pannoperatörer skjuts till 1 december 2022

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Precis före jul gick Arbetsmiljöverket ut med ett retroaktivt beslut att skjuta fram tidpunkten för när kravet på certifiering av pannoperatörer ska börja gälla. Det senareläggs med två år och börjar därför inte gälla förrän 1 december 2022.

– Det här är ett välkommet, om än sent, beslut för fjärrvärmebranschens del. Framför allt med tanke på utmaningen att hinna med i tid under det speciella året 2020. Detta har vi haft flera kontakter med Arbetsmiljöverket om, säger Lina Enskog Broman som ansvarar för fjärrvärmefrågor hos Energiföretagen Sverige.

Krav på certifiering av operatörer av pannor infördes i 6 kap 4 § i föreskrifterna ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, AFS 2017:3. För att företagen skulle få tid på sig har det funnits en treårig övergångsperiod som inneburit att kravet på certifiering av pannoperatörer i kategori 1 och 2 började gälla 1 december 2020.

Många företag har ännu inte skaffat sig certifieringen, inte minst på grund av rådande pandemi. Därför har Arbetsmiljöverket nu beslutat att retroaktivt skjuta upp ikraftträdandet av bestämmelserna om certifiering av aktuella pannoperatörer.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se