EU-kommissionens förslag till förordning om artificiell intelligens (AI)

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

EU-kommissionen har i april föreslagit nya regler och åtgärder för att göra Europa till ett globalt centrum för tillförlitlig artificiell intelligens (AI). Kombinationen av EU:s första rättsliga ram för AI och en ny samordnad plan med medlemsländerna ska garantera säkerheten och de grundläggande rättigheterna för människor och företag. Samtidigt ska AI-utrullningen, investeringarna och innovationen i hela EU stärkas.

Med sina nya AI-regler vill EU-kommissionen undvika att tekniken missbrukas i syfte att till exempel öka kontrollen över medborgarna. Det handlar om att sätta en rättslig ram för AI, att garantera säkerheten och de grundläggande rättigheterna för människor och företag. Samtidigt ska AI-utrullningen, investeringarna och innovationen i hela EU stärkas, uppger kommissionen.

– AI är ett högaktuellt ämne som diskuteras flitigt. Många vill lyfta fördelarna med AI, till exempel ur ett hållbarhetsperspektiv samt ur ett ekonomiskt och resurseffektivt perspektiv. Det är viktigt för branschen att belysa de möjligheter som AI ger. Det är minst lika viktigt att vi belyser riskerna som följer vid ett ökat beroende av AI i vår kritiska infrastruktur och i vårt samhälle, säger Emma Johansson som ansvarar för säkerhetsfrågor hos Energiföretagen Sverige.

Komplexa frågeställningar – olika risknivåer

Många frågeställningar kring AI är komplexa. EU har nu kommit med sina regler för hur AI ska tillämpas i Europa. En riskbaserad metod används – som spänner från system med oacceptabel risk som ska förbjudas – till minimal risk där fri användning ska råda och som den absoluta majoriteten av AI-system tillhör. För företag som bryter mot reglerna väntar höga böter.

– I slutänden handlar det om att människor ska kunna lita på det som AI kan erbjuda. För företag som bryter mot reglerna hotar böter med upp till 6 procent av omsättningen, enligt förslaget säger Emma Johansson.

EU-kommissionen uppger att de nya reglerna börjar gälla direkt på samma sätt i alla EU-länder och att en riskbaserad metod används. Här finns till exempel:

  • Oacceptabel risk – AI-system som anses utgöra ett hot mot människors säkerhet, försörjningsmöjligheter och rättigheter ska vara förbjudna.
  • Hög risk – AI-system med hög risk som omfattas av strikta skyldigheter innan de släpps ut på marknaden. I förslaget pekas applikationer inom bland annat energisektorn ut som högrisk och föreslås omfattas av särskild reglering.
  • Begränsad risk – som till exempel ska ha särskilda transparenskrav.
  • Minimal risk – lagstiftningsförslaget tillåter fri användning av sådana tillämpningar som AI-stödda videospel eller skräppostfilter.

Förslaget har skickats ut på remiss från Infrastrukturdepartementet. Remissvaren ska ha kommit in till senast den 24 juni i år. Energiföretagen arbetar nu med att att svara på remissen.

Vidare läsning

Läs riksdagens fakta-PM om EU-kommissionens förslag ”förordning om artificiell intelligens” (COM(2021) 206) här

Läs om regeringens remissförfarande här

Läs om förordningen på EU-kommissionens webbplats här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se