Undantag vid elmätarbyten i Fortifikationsverkets anläggningar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I mätförordningen (1999:716) anges att svenska myndigheter har rätt till undantag från de nya funktionskraven i det fall det bedöms att undantaget är av vikt för Sveriges säkerhet. Nu finns en rekommendation från Fortifikationsverket till elnätsföretag vid utbyte av elmätare i deras anläggningar.

Foto: Fortifikationsverket

Energiföretagens berörda arbetsgrupp AG Mätning & Installation har under en lång tid utan framgång haft en dialog med Fortifikationsverket för att få ett centralt beslut om dessa undantag. I väntan på att detta beslut blir klart har nu Fortifikationsverket skickat ett brev till några berörda elnätsföretag med en vädjan om att senarelägga mätarbyten i deras anläggningar.

Planera för detta

Energiföretagen Sverige ber elnätsföretag notera detta och ha med det i planeringen av kommande mätarbyten. Det finns en tidig indikation på att Fortifikationsverket vill ha samma undantag för alla sina anläggningar.

– Det kan noteras att det hittills har gjorts många mätarbyten i Fortifikationsverkets anläggningar, i många fall helt utan krav på undantag och ibland med lokala krav. Vad som ska ske med dessa när ett centralt beslut kommer vet vi ännu inte, säger Matz Tapper som ansvarar för mätarbytesfrågan hos Energiföretagen Sverige.

Läs Fortifikationsverkets rekommendation till elnätsföretag här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se