Begreppet ”elväg” tas in i Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringens satsning på elektrifiering av transportsektorn innebär förändringar av begrepp i Elsäkerhetsverkets regelverk. 31 mars ersätts därför termen trådbuss med begreppet elväg i sex av myndighetens föreskrifter.

I ett pressmeddelande beskriver Elsäkerhetsverket vilka föreskrifter som berörs av ändringen den 31 mars. Det gäller sex föreskrifter:

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2012:1) om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör.

Gamla numret kvar men konsoliderade versioner

Ändringsföreskriften ändrar inte referensen till ”huvudföreskriften”. Det gamla numret behålls, men en konsoliderad version har skapats. Se exempel här som gäller ELSÄK-FS 2011:4 – Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se