Dags att söka medel från Klimatklivet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Den 13 – 27 april öppnar Klimatklivet för nya ansökningar. I riksdagens beslutade budget för 2021 har ca 1,9 miljarder kronor reserverats för investeringsstöd inom Klimatklivet samt till utbyggnad av laddinfrastruktur för bilar. För den som är intresserad är det med andra ord dags att ta itu med sin ansökan.

Klimatklivet är Naturvårdsverkets investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Önskade effekter är också spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt en positiv påverkan även på andra miljömål utöver ”Begränsad klimatpåverkan”.

– Vi har på Naturvårdsverket haft en hel del sökanden till Klimatklivet. Många åtgärder som fått stöd från Klimatklivet handlar om att producera eller distribuera energi på ett smartare sätt: effektivisera processer inom industri, bygga ut nät för fjärrvärme, producera fjärrvärme, distribution av biogas, ta tillvara spillvärme, för att nämna några exempel, säger Samira Jabet, projektledare Naturvårdsverket.

– I år vill man särskilt satsa på infrastruktur för minskade utsläpp. Fjärrvärme har en viktig roll i omställningen och kan bidra med innovativa lösningar så jag hoppas på att flera fjärrvärmeföretag passar på att göra de investeringar som behövs med hjälp av stöd från klimatklivet, säger Raziyeh Khodayari, ansvarig miljö, hållbarhe toch energitillförsel på Energiföretagen.

För den som inte hinner med ansökan till den här perioden kommer det två tillfällen senare i år: 24 augusti till 9 september och 8 till 18 november.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida:

Här kan du läsa mer om Klimatklivet.

Här kan du läsa om hur man går tillväga med sin ansökan.

Infrastruktur för klimatsmart energianvändning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se