Distributionsgruppen har ny ordförande och söker två ledamöter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Rubriken säger allt. Distributionsgruppen som arbetar med ledningssystemen i fjärrvärme och fjärrkyla har fått en ny ordförande. Sedan en tid tillbaka innehas posten av Charlotte Karlberg från E.ON Energilösningar utanför Stockholm. Distributionsgruppen söker dessutom två nya ledamöter.

Charlotte Karlberg arbetar som projektledare inom distribution och optimering, ett ansvar som sträcker sig från planering till uppföljning. Projekten handlar ofta om utbyggnad av fjärrvärmenät i exploateringsområden med en budget som kan nå upp till 20 miljoner kronor. Men hennes arbetsområden är bredare än så.

– En del av min tid ägnar jag åt verksamhetsutveckling. Jag driver olika typer av förändringsarbeten, exempelvis för att utveckla projektledarorganisationens processer och arbetssätt, säger Charlotte Karlberg.

Sökes: Två ledamöter med kunskaper

Gruppen behöver dessutom utvidgas med två nya ledamöter. Leif Nordengren, som ansvarar för distribution inom fjärrvärme hos Energiföretagen förtydligar:

– Vi välkomnar speciellt någon som jobbar inom distribution av fjärrvärme och/eller fjärrkyla i medlemskretsen, gärna ingenjör eller motsvarande med arbetsuppgifter såsom optimering, teknikfrågor eller projektledaransvar. Jag kan garantera att den som kommer till oss hamnar i en kreativ miljö med mycket att både lära och lära ut.

Anmäl er gärna till Leif, se kontaktdata nedan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se