Ei överklagar förvaltningsrättens domar om intäktsramar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energimarknadsinspektionen skriver på sin hemsida att de väljer att överklaga förvaltningsrättens domar avseende elnätsföretagens intäktsramar för åren 2020–2023. Ei begär tid till den 31 maj 2021 att komplettera sitt överklagande.

Ei lyfter att en viktig principiell fråga är huruvida bestämmelserna i intäktsramsförordningen är förenliga med EU-rätten och ellagen, vilket förvaltningsrätten fastslog att de inte är.

Ei skriver på sin hemsida att de anser att det finns anledning att ifrågasätta om det domslut som förvaltningsrätten kommit fram till är riktigt och vill därför att frågan prövas i kammarrätten.

Läs hela Ei:s nyhet och uttalande på deras hemsida

Ta del av Ei:s överklagande

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Helena Laurell

T.f. Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se