Föreningsstämma 2021

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Torsdagen den 25 mars 2021 höll Energiföretagen Sverige sin föreningsstämma. En enig stämma beviljade styrelsen och vd ansvarsfrihet, tog del av rapporter och röstade enligt valberedningens förslag fram Fridolf Eskilsson, Jönköping Energi till ny ordförande och Jessica Fredson, Ystad Energi till ny vice ordförande. Tre helt nya ledamöter välkomnades till styrelsen.

På Energiföretagens andra digitala föreningsstämma någonsin deltog 64 röstberättigade enligt röstlängden, men många fler var med och lyssnade.

För att se stämman i efterhand, logga in på www.energiforetagen.se/playmedlem. På denna sida finner ni också länk till kallelse och stämmohandlingar. 

Enig stämma gav ansvarsfrihet

Till ordförande för stämman valdes Sofia Arkelsten.

Gunilla Andrée, t.f. vd Energiföretagen, presenterade verksamhetsåret 2020 med fokus på viktiga el och fjärrvärmefrågor samt prioriterade projekt under det gångna året. Gunilla gick även igenom årsredovisningen för 2020.

Föreningens revisor Anna Landerholm-Granberg, KPMG, läste revisorernas berättelse. Efter den ekonomiska redovisningen av Energiföretagen Sveriges resultat och revisorernas årsberättelse gav en enig stämma styrelsen och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Energiföretagen Sveriges styrelse

Ordförande: Fridolf Eskilsson, Jönköping Energi, omvald men nyvald till ordförande.

Vice ordförande: Jessica Fredson, Ystad Energi AB omval men nyval till vice ordförande.

Övriga ledamöter i styrelsen:

 • Joacim Eronen, Upplands Energi ekonomisk förening, omval
 • Håkan Jönsson, Gävle Energi AB, omval
 • Sezgin Kadir, Kraftringen Energi AB, nyval
 • Toni Kekkinen, Fortum Sverige AB, omval
 • Johan Lindehag, Ellevio AB, omval
 • Karin Medin, Söderenergi AB, omval
 • Cecilia Norberg, Härjeåns Kraft AB, omval
 • Joachim Nordin, Skellefteå Kraft AB, nyval
 • Andreas Regnell, Vattenfall AB, nyval
 • Hans Stålnacke, Bodens Energi, omval
 • Sammy Tanhua, Skövde Energi AB, omval

Energiföretagen Sverige riktar ett varmt tack till avgående ordförande Monica Karlsson liksom Lena Svensk, Karin Lepasoon och Håkan Feuk för fina insatser i Energiföretagens styrelse. 

På bilden ovan från väster: Monica Karlsson (avgående styrelseordförande), Gunilla Andrée (T.f. Vd Energiföretagen) och stämmans ordförande Sofia Arkelsten.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Cecilia Söder

Cecilia Söder

Vd-assistent, Vd-stab
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 24
E-post: cecilia.soder@energiforetagen.se