Lättnader av energiskatter under pandemin beslutade av riksdagen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Riksdagen beslutade den 3 mars om ändringar i lagen om skatt på energi som möjliggör för företag som fått ekonomiska svårigheter som en följd av pandemin att fortsatt få nedsatt energiskatt.

Regeringens beslut innebär till exempel att elnätsföretag får fortsätta debitera den så kallade Norrlandsskattesatsen för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter efter den 1 mars 2020.

En förutsättning är att företaget under perioden 1 april–30 juni 2021 yrkar avdrag eller ansöker om återbetalning för perioden 1 mars 2020–30 juni 2021. Ett företag som redan har försatts i konkurs före den 1 april 2021 ska dock inte kunna ta emot stöd genom en nedsatt energiskatt. De ändrade reglerna har möjliggjorts genom att EU-reglerna kring statligt stöd har ändrats som en följd av pandemin.

Regeringen bedömer att företag som inte kunnat bedriva verksamhet, helt eller delvis, under covid-19-pandemin även fortsättningsvis behöver kunna ta del av befintligt statligt stöd. Lagändringen syftar till att möjliggöra fortsatt arton olika energi- och koldioxidskattenedsättningar för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter under pandemin.

Lagändringen träder i kraft den 1 april. Lagändringen ges dock retroaktiv effekt så att företag som hamnat i svårigheter efter den 29 februari 2020 och som begär omprövning av beslut som avser avdrag som yrkats eller återbetalning som sökts före lagens ikraftträdande kan få nedsättning av skatten. 

Mer information om lagändringarna finns att läsa i regeringens proposition här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se