MSB välkomnar till årets NIS-konferens den 19 maj

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bjuder in till konferens om hur NIS-direktivet bidrar till samhällets informations- och cybersäkerhet. Under en heldagsövning presenteras hur riskanalys, informationssäkerhet och NIS-direktivet hänger ihop.

Konferensen vänder sig till ledningsgrupper och säkerhetsansvariga men även andra med intresse för NIS-direktivet

Konferensen vänder sig till medarbetare inom samhällsviktig sektor och har med både svenska och internationella talare (bland annat från EU-kommissionen) inom informations- och cybersäkerhet.

Några programpunkter

  • NIS-direktivet ur ett europeiskt perspektiv
  • Vad som hänt under två år med NIS
  • MSB och tillsynsmyndigheterna: utmaningar och möjligheter inom respektive sektor
  • Valbara spår som tar upp riskanalys, informationssäkerhet, förebyggande och hantering av IT-incidenter

Konferensen genomförs den 19 maj och anmälan görs senast 14 maj. Läs programmet och anmäl här

Om NIS-direktivet

I juli 2016 antog Europaparlamentet det så kallade NIS-direktivet (Direktiv 2016/1148/EU), som fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen. De nya reglerna gäller från och med 10 maj 2018 och omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster. De handlar bland annat om krav för säkerhetsåtgärder, incidentrapportering och tillsyn. Läs mer om vad som gäller hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se