Ny arbetsgrupp för beredskapsfrågor – medlemmar sökes

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Kraven på att hantera svåra händelser och kriser har ökat, till följd av offentliga och privata verksamheters förändrade och utökade roll i den nya beredskapshanteringen. Risk- och hotbild som beredskapen ska hantera är komplex och kan tolkas på olika sätt. Energiföretagen vill därför fånga upp det nödvändigaste av medlemmarnas behov inom detta växande politikområde.

Det behövs kunskap och samsyn om hur beredskapsfrågor hanteras mellan olika aktörer såsom myndigheter, kommun och verksamheter, och hur aktörer uppfattar och hanterar sin roll. Energiföretagen och dess medlemmar behöver tillsammans fånga upp och tydliggöra energibranschens uppdrag och behov av beredskapsfrågor ur ett energisystemperspektiv (samhällets beredskap inom el, värme och kyla). Dels för att effektivisera företagens administration kopplad till beredskapsfrågor, dels för att bli en tydlig part inom området.

Ökat fokus på försvarsfrågor i samhället

Det finns ett ökat fokus på totalförsvar och beredskapsfrågor med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Försvarsmakten, MSB och övriga berörda myndigheter har återupptagit en sammanhängande planering för totalförsvaret i och med Totalförsvarsproposition 2021–2025 där nya mål för det militära respektive civila försvaret presenteras.

Det har lett till att många drar i företagens resurser kopplade till beredskapsfrågor – som samhällsviktig funktion av el, värme och kyla – där flera myndigheter vill ta del av olika verksamheters arbete.

Startar i slutet av april – anmäl senast 25 mars

Syftet med arbetsgruppen är att aktivt vara en part gentemot myndigheter, att delta som referensgrupp vid remisser och vägledningar samt att utvärdera, dokumentera och sprida utfallet av nya initiativ inom hantering av beredskapsfrågor. Prioriteringar och avgränsningar av arbetsgruppens mål och uppgifter sätts tillsammans med arbetsgruppens medlemmar. Arbetsgruppen ska påbörja sitt arbete i slutet av april.

– Vi fortsätter självklart med Elsamverkan och andra frågor kopplade till säkerhet som ESG ansvarar för. Med en ny arbetsgrupp på plats, hoppas vi under andra kvartalet i år kunna ta itu med beredskapsfrågorna i lämplig omfattning, säger Emma Johansson, ansvarig för säkerhetsfrågor hos Energiföretagen och vänder sig till sist direkt till medlemsföretagen:

– Kom också ihåg att det här delvis är ett nytt område för oss och vårt engagemang beror mycket på era önskemål och behov, som för mycket annat hos oss. Så tveka inte att ta tillfället i akt att arbeta aktivt med beredskapsfrågorna tillsammans inom branschföreningen. Anmäl er gärna före 25 mars. Mina kontaktdata finns längst ned på sidan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se