Nya föreskrifter för signalskyddstjänsten från 1 mars 2021

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst innehåller detaljerade instruktioner för hur verksamhetsutövare, som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, ska förhindra obehörig insyn och påverkan av telekommunikations- och IT-system. Detta ska ske med hjälp av kryptografiska metoder och andra signalskyddsåtgärder.

Från och med den 1 mars 2021 gäller nya föreskrifter för signalskyddstjänsten, Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten. Begreppet signalskyddstjänst innefattar kryptografiska funktioner som är avsedda för att skydda säkerhetskänslig verksamhet. Detta gäller för en verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Föreskriften kan läsas här i pdf

Vad är signalskydd?

Enligt Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) måste alla offentliga och privata verksamheter – som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som ska kommuniceras till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll – skydda uppgifterna med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten. Viktigt är att det gäller både den som sänder och den som tar emot hemlig information.

Vilken information ska skyddas med signalskydd?

  • Information som berör samhällets infrastruktur.
  • Information i verksamheter som omfattas av begreppet samhällsviktig verksamhet.
  • Information om beredskap, kris eller krigsplanläggning.
  • Information som i sig själv klassas som skyddsvärd eller hemlig och som berör Sveriges säkerhet.

Signalskyddssystem – vad är det och vem behöver det?

Signalskyddssystem är kryptosystem som är nationellt godkända av Försvarsmakten och som tillsammans med regelverk och utbildning ger skydd åt information som berör Sveriges säkerhet.

Företag som har behov av att på ett säkert och tillförlitligt sätt kunna samverka genom att kommunicera information kan bli tilldelade signalskyddssystem. Ordet tilldelade är viktigt då försvarsklassade signalskyddssystem är en nyttjanderätt som tilldelas.

Mer information finns på MSB:s webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se