Regeringen föreslår skärpt säkerhetsskyddslag

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Aktörer som bedriver verksamhet av stor betydelse för Sveriges säkerhet har haft ett eftersatt säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddsfrågorna ska nu prioriteras och regeringen vill skärpa lagstiftningen, vilket presenterades på en pressträff idag av inrikesminister Mikael Damberg. Bland annat föreslås nya befogenheter för tillsynsmyndigheterna, som att införa sanktionsavgifter.

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag att ändra i säkerhetsskyddslagen. Förslagen innebär bland annat att de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan förhindras att ingå avtal och andra sam­arbeten som kan skada Sveriges säkerhet.

Kraven på aktuella verksamheter skärps. Förslagen innebär till exempel att verksamheterna i samarbeten med extern aktör som får tillgång till särskilt skyddsvärd verksamhet eller information, ska samråda med sin tillsynsmyndighet och ingå ett säkerhetsskyddsavtal med den andra parten.

Tillsynsmyndigheterna får också utökade befogenheter att stoppa planerade och pågående olämpliga förfaranden. Sanktionsavgifter ska till exempel kunna tas ut av en verksamhetsutövare som har åsidosatt någon av de centrala skyldigheterna enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.

Säkerhetsskyddschefen får viktigare roll

– För att stärka säkerhetsskyddschefens roll föreslås en organisatorisk förändring i verksamheter genom att rollen placeras direkt underställd ledningen. Det blir ett viktigt incitament att prioritera säkerhetsfrågorna i organisationen säger Emma Johansson, som ansvarar för säkerhetsfrågor hos Energiföretagen Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Läs mer på regeringens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se